Spelberoende

Spel skall vara ett nöje, något som är en kul sysselsättning, men ibland, för ett fåtal personer, kan det bli för mycket spel. Om du, eller någon du känner, har fått spelproblem finns det hjälp att få.

spel missbruk

OSS, Oberoende spelsamverkan

Som ett led i att förebygga spelproblem och samtidigt stötta och hjälpa de som redan spelar för mycket har OSS, Oberoende spelsamverkan, tagit fram en stödlinje. Spelinstitutet i Piteå bemannar linjen och ställer sin kompetens till förfogande för de som ringer in och behöver hjälp och stöd.
Telefonnumret till stödlinjen är: 020-81 91 00. Öppet vardagar 10-21, övrig tid telefonsvarare. Besök gärna stödlinjens webbplats:stodlinjen.se

Bra länkar

För dig som vill läsa mer om spelberoende och spelmissbruk rekommenderar vi följande länkar:
spelinstitutet.se
spelberoende.se
slutspelat.nu