Terms & Conditions

Svenskkasinoguide.com är endast en informations sajt och är inte ansvarig för varje enskilt casinos policy eller spel. Alla logos och trademarks på Svenskkasinoguide.com ägs av respektive websida.

Svenskkasinoguide.com tillhandahåller inte pokerrum eller casino för onlinespel. Svenskkasinoguide.com är en poker och casino medieleverantör på Internet och vi recenserar och gör reklam för utvalda pokerrum och casinon enbart med syfte att informera om dem samt göra reklam för dem och vi representerar inte någon instans av online-spel. Svenskkasinoguide.com äger inte dessa pokerrum, och vi utfärdar inga garantier. Pokerrum som vi hänvisar till bedriver inte till vår vetkap någon verksamhet i Sverige.

Svenskkasinoguide.com skall inte hållas ansvarigt för några fel eller försummelser på denna websida, och förbehåller sig rätten att ändra innehållet på websidan utan någon föregående varning. Vidare garanterar inte Svenskkasinoguide.com noggrannheten, aktualiteten, tillförlitligheten eller fullständigheten i den information, text, grafik, länk eller annat innehåll som presenteras på denna websida. All information på denna websida tillhandahålles i det skick den föreligger, utan några som helst garantier. Vi presenterar många pokerrum och casinosajter, och de byter regler och bestämmelser kontinuerligt. Individuella pokerrum kan, och kommer ofta, att avbryta en kampanj utan föregående varning. Kontrollera alltid regler och bestämmelser för varje enskilt pokerrum och casino.

Allt innehåll Svenskkasinoguide.com tillhandahåller är copyrigth-skyddat, och att kopiera och/eller sprida detta utan explicit skrivet medgivande från Svenskkasinoguide.com är ett brott mot copyright- och/eller varumärkslagen.

Svenskkasinoguide.com rekommenderar att du kontrollerar med rådande svensk lag innan du börjar spela vid ett online-pokerrum/casino. Det är ditt ansvar att hålla reda på om du följer de lagar och regler som ditt land stiftat!

Användaren skall förstå att det finns en risk att förlora en del av de pengar, eller alla de pengar som överförts till ett online casino eller pokerrum, och användaren skall inte hålla Svenskkasinoguide.com ansvarigt för sådana förluster. Kom alltid ihåg att det är riktiga pengar du spelar med!

Svenskkasinoguide.com försöker att tillhandahålla komplett, noggrann och aktuell information. Om du skulle notera någon ofullständig eller felaktig information, uppskattar vi om du underrättade oss.