Craps bets

Pass Line bets

Pass line bet placeras i fältet PASS LINE på tärningsbordet innan the come out roll (Dvs. det första kastet med tärningarna i ett nytt spel). En insats på pass line fältet vinns om the come out roll är 7 eller 11, och förloras om kastet landar på 2. 3 eller 12. Om tärningarna visar 4, 5, 6, 8, 9 eller 10, kommer detta tal att bli the point, eller det öppna talet. För att vinna ett pass line bet, ska kastaren (banken) kasta det öppna tal innan han får 7. Om kastaren får 7 innan han kastar det öppna tal, kommer ditt pass line bet att förlora. När man vinner på ett pass line bet ger det som regel 1 till 1. Så snart det öppna tal är etablerat, kan man inte ta bort eller reducera ett pass line bet. De kan bara fås tillbaka efter att det öppna tal eller 7 har kastats.

Odds bet

När det öppna talet är bestämt kan spelaren göra ytterliggare ett spel bakom sitt passline bet. Detta kallas Odds bet. Det är det enda spelet där casinot inte har en edge på dig utan att det betalas ut i riktiga odds.

Pass Line Odds Bets

När pass line odds bet vinner utbetalas det normalt efter följande odds: 2 till 1 vid ett kast på 4 eller 10. 3 till 2 vid ett kast på 5 eller 9 och 6 till 5 vid ett kast på 6 eller 8. Motsatt det ordinära pass line bet är det möjligt att ta bort icke färdiga pass line odds bet.

Ett passline bet är det enklast sättet du kan spela på ett craps bord och du kan gå vidare från det.

Don’t pass line bet

Don’t pass line bet, är det motsatta av pass line bet, och ska placeras på tärningsbordet i fältet Don’t Pass Bar innan the come out roll. Om kastaren kastar 2 eller 3 i det första kastet (the come out roll) kommer en dont pass line bet att vinna. Om första kastet är 7 eller 11, kommer dont pass line bet förlora. Om första kastet är 12, kommer ett dont pass line bet att resultera i en 1 till 1 (push) och insatsen förs tillbaka till spelaren. Om första kastet ärr 4, 5, 6, 8, 9 eller 10, kommer denna summa att bli det öppna tal. Så snart det öppna talet är etablerat, kommer dont pass line bets att vinna, om kastaren kastar en 7:a innan han kastar det öppna talet. Om kastaren kastar det öppna talet innan han kastar 7, kommer dont pass line bets att förlora. Utbetalningen på dont pass line bet är som regel 1 till 1. Motsatt till pass line bets kan dont pass line bets tas bort och reduceras.

Don’t Pass Line Odds Bets

När ett don’t pass line odds bet vinner, utbetalas det normalt efter följande odds: 1 till 2 vid ett kast på 4 eller 10. 2 till 3 vid ett kast på 5 eller 9 och 5 till 6 vid ett kast på 6 eller 8. Det är möjligt att ta bort icke färdigt don’t pass line odds bet.
craps Figuren visar ett typiskt craps bord.

Craps Table Bets Come Bets

Ett come bet är placerat i COME fältet på tärningsbordet för vilket som helst kast med tärningarna, när det öppna tal har etablerats under the come out roll.

Reglerna för come insatserna är i princip de samma som för pass line bets. Come bets vinner, om summan av kastarens nästa kast är 7 eller 11 och förlorar om summan är 2, 3 eller 12.

Om kastaren kastar 4, 5, 6, 8, 9 eller 10, kommer detta tal att bli till det öppna tal och givaren kommer att flytta the come bet från COME fältet på tärningsbordet till fältet som motsvarar det öppna tal: 4, 5, SIX, 8, NINE eller 10.

Om kastaren kastar det öppna tal the come point igen innan han kastar 7, kommer the come bet att ge lika utbetalning. The come bet kommer alltså att bli stående tills the come point (öppna tal) eller talet 7 har kastats.

Precis som vid the pass line bet får come bets inte tas bort eller reduceras. Dessa kan bara föras tillbaka om det öppna tal eller 7 blir kastat.

Come Odds Bets

Efter the come point har etablerats, placeras ett come odds bet under ditt come bet i fältet som visar de olika comppoint: 4, 5, SIX, 8, NINE eller 10. När ett come odds bet vinner utbetalas som regel följande odds:

2 till 1 vid ett kast på 4 eller 10.

3 till 2 vid ett kast på 5 eller 9 och

6 till 5 vid ett kast på 6 eller 8.

Motsatt det ordinära come bet är det möjligt att ta bort ett icke färdigt come odds bet. I tärningsspelet är come odds bets inaktive under felaktga come out rolls.

Don’t Come Bets

Don’t come bet är egentligen det motsatta tillcome bet. Detta bet placeras efter the come out roll i fältet Don’t Come Bar på spelbordet. Don’t come bets vinner, när kastaren kastar antingen 2 eller 3, och förlorar om det kastas 7 eller 11. Om 12 kastas kommer detta bet att bli returnerat till spelaren i en så kallad Push. Om summan av kastet är 4, 5, 6, 8, 9 eller 10, kommer det kastade talet att bli etablerat som the come point. Givaren kommer att flytta the don’t come bet från the don’t come bar, till en uppermost bar över fältet, som visar det olika come points: 4, 5, SIX, 8, NINE eller 10.

Efter the come point har blivit etablerat vinner don’t come bets som regel 1 till 1 om det blir kastat 7, och förlorar om the come point kastas. Don’t come bets är spelbara tills antingen the come point eller en 7:a blir kastad.

Hardway Bets

Hardway bet är en insats på att det kommer att bli kastat antingen 4, 6, 8 eller 10 med två lika tärningar dvs. (2+2, 3+3, 4+4 eller 5+5) före det kastas en 7:a. Denna insats placeras i det fält på tärningsbordet, som visar två tärningar med motsvarande ögon. Att kasta en summa med två lika tärningar kallas för att kasta på det hårda sättet the hard way. T.ex kallas ett kast på 4+4 en hard 8, där ett kast som visar 5+3 eller 6+2 kalas för easy 8. När ett hard bet vinner, ger det normalt 7 till 1 på talen 4 och 10, och 9 till 1 på talen 6 och 8. Det är möjligt att ta bort de insatser hardway bets som inte är färdiga.

Place Bets

Det finns två typer av place bets: Place win bet och Place lose bet. Ett place win bet är en insats på att antingen 4, 5, 6, 8, 9 eller 10 kommer att bli kastat före en 7:a. Ett place lose bet är en insats på att det kommer att bli kastat en 7:a före 4, 5, 6, 8, 9 eller 10.

Field bets

Field bet är en insats på att nästa kast med tärningarna kommer att bli antingen 2, 3, 4, 9, 10, 11 eller 12. Insatsen placeras i fältet FIELD på terningsbordet innan det första kastet påbörjas. Om kastet blir 3, 4, 9, 10 eller 11 vinner ett field bet 1 till 1. Om det kastas 2 eller 12 vinner ett field bet 2 till 1. Om det kastas 5, 6, 7 eller 8, förlorar ett field bet.

Big 6 & Big 8 bet

Big 6 bet är en insats på att summan 6 kommer att kastas före 7. Precis som ett big 8 bet är en insats på att summan 8 kommer att bli kastad före en 7:a. Ett big 6 bet eller ett big 8 bet placeras i antingen 6 eller 8 fältet på tärningsbordet.

Buy Bets

Buy bet är en insats på, att antingen 4, 6, 8, 9 eller 10 Kommer att bli kastad före en 7:a. Insatsen buy bet blir täckt av ett BUY märke för att skilja det från ett come bet. I tärningsspelet är buy bets inaktive under felaktiga come out rolls.

Lay Bets

Lay bet är egentligen det motsatt till buy bet. Ett lay bet är en insats på att en 7:a kommer att bli kastad före 4, 6, 8, 9 eller 10. Lay bets är aktive samtidigt som att come out roll kastas. Icke färdiga lay bets är det som regel möjligt att ta bort.

Any 7 Bets

Any 7 bet är en insats på, att nästa kast med tärningarna blir en 7:a. Denna insats kan användas vid alla första kast. Insatsen placeras i Seven fältet och om en 7:a kommer, vinner du normalt 4 gånger insatsen.

Any 11 Bets

Any 11 bet är en insats på att det nästa kast med tärningarna blir 11. Denna insats kan användas vid alla första kast och ska placeras på tärningsbordet, där man kan se två tärningar som visar 11. Om 11 kommer, vinner du normalt 15 gånger din insats.

Any Craps Bets

Any craps bet är en insats på att nästa kast med tärningarnea antingen blir 2, 3 eller 12. Denna insats kan användas vid alla första kast och ska placeras i fältet Any craps på tärningsbordet.

Om det blir 2, 3 eller 12, vinner du normalt 7 gånger din insats.

Horn Bets

Horn bet är en insats på, att nästa kast med tärningarna antingen blir 2, 3, 11 eller 12. Denna insats kan användas vid alla första kast och ska placeras i fältet på tärningsbordet som visar tärningerna med ögonen 2, 3, 11 eller 12.

När ett horn bet vinner, ger det:
15 till 1 på talena 3 och 11, och
30 till 1 på talena 2
och 12.

Ett urval av casino där du kan spela craps