30 EUR i mobilbonus hos bwin

bwin erbjuder sitt fulla sportspelsutbud i mobilen samt poker, casino och games. Nu kan du få en bonus på upp till 30 EUR om du spelar i mobilen gäller för både gamla och nya kunder!

Så här enkelt är det:
1. Öppna din webbläsare i mobilen och ladda ned portalen bwin mobile på wap.bwin.com!
2. Placera minst ett spel under så många dagar som möjligt mellan 12 aug och 15 sep! Ju aktivare du är desto större blir din bonus:
Efter 10 dagar: EUR 10 i bonus
Efter 20 dagar: EUR 20 i bonus
Efter 30 dagar: EUR 30 i bonus

Exempel:
En kund som placerar spel under minst 20 dagar via mobiltelefonen under kampanjperioden får 100 % i bonus på sin inbetalning – värde upp till EUR 20.
Kunder som har rätt till 100 % i bonus på inbetalningen får snarast möjligt efter kampanjperiodens slut information via kundkontot om inbetalningsbonusen och om deltagarvillkoren: Inbetalat belopp måste satsas minst en gång i sin helhet och bonusbeloppet minst fem gånger på en eller flera sportspel på bwin (inom två månader efter att bonusen mottagits) innan utbetalning kan begäras.

Gå till bwin

Deltagarvillkor:
1.  Alla bwin-kunder som placerar ett spel enligt beskrivningen nedan via mobiltelefonen under kampanjperioden (12.08.2010 – 15.09.2010) har rätt at delta i kampanjen:
* En kund som placerar spel under minst 10 dagar via mobiltelefonen under kampanjperioden får 100 % i bonus på sin inbetalning – värde upp till EUR 10.
* En kund som placerar spel under minst 20 dagar via mobiltelefonen under kampanjperioden får 100 % i bonus på sin inbetalning – värde upp till EUR 20.
* En kund som placerar spel under minst 30 dagar via mobiltelefonen under kampanjperioden får 100 % i bonus på sin inbetalning – värde upp till EUR 30.
2. Kunder som har rätt till 100 % i bonus på inbetalningen får snarast möjligt efter kampanjperiodens slut information via kundkontot om inbetalningsbonusen och om deltagarvillkoren:
* Inbetalningsbonusen på 100 % beräknas efter den första inbetalningen som görs efter att kampanjens deltagarvillkor godkänts. Den första inbetalningen måste uppgå till minst EUR 10 och måste betalas in senast 30.09.2010. Om inbetalningen under kampanjperioden är mindre än EUR 10 förlorar kunden sin rätt till bonus.
* Bonuskampanjen gäller för samtliga inbetalningsmetoder som bwin erbjuder i varje respektive land.
* Inbetalat belopp måste satsas minst en gång i sin helhet och bonusbeloppet minst fem gånger på en eller flera sportspel på bwin (inom två månader efter att bonusen mottagits) innan utbetalning kan begäras. I annat fall gäller inte bonusen. Det går inte att använda kampanjbonusen till andra bwin-produkter (Kasino, Poker, Games).
* Bonusen registreras på användarens konto inom 24 timmar efter att inbetalningen gjorts.
3. Kunden måste vara minst 18 år eller ha uppnått myndighetsåldern i sitt land.
4. Anställda på bwin och deras anhöriga får inte delta i kampanjen.
5. bwin förbehåller sig rätten att utesluta kunder från kampanjen om de bryter mot ovan nämnda deltagarvillkor eller andra mellan kunden och bwin överenskomna bestämmelser och villkor.
6. Villkor och datum för kampanjen kan när som helst ändras eller upphävas. Rättslig prövning utesluts. Kunden kan inte ställa skadeståndsanspråk.
7. Utöver dessa villkor gäller de allmänna affärsvillkoren som återfinns på www.bwin.com.
8. Kampanjen gäller från 12.08.2010 kl. 00:01 (GMT +1) till 15.09.2010 kl. 23:59 (GMT +1).
9. Senaste uppdatering: 29.07.2010
kl. 14:00 (GMT +1).

Please share this
Facebook
Twitter
LinkedIn