Spela roulette med racetrack

Roulette med racetrack är inte den vanligaste formen av roulette. I standardvarianten av roulette, både på nätet och på casinon i verkliga världen, spelas roulette normalt utan racetrack. Racetrack är  en utmärkt extrafunktion, så om du hittar en variant av roulette som spelas med racetrack så ska du absolut välja den före en variant som saknar denna funktion.

Vad är racetrack?

Att ett roulettebord har racetrack innebär inga förändringar i spelreglerna. Det är fortfarande spelreglerna för den typ av roulette du har valt som gäller. Dock har du betydligt enklare att lägga ett större antal spelalternativ om roulette spelas med racetrack.

Racetrack är en avbildning av roulettehjulet på roulettebordet. Eftersom en helt korrekt avbildning, som en cirkel, skulle ta upp en stor del av bordet, har man i stället valt att göra den avlång, ungefär som en bana för kapplöpning (racetrack). Till skillnad från de ordinarie insatsfälten, som ju består av tre kolumner med de 36 numren (samt nollan) och de utvändiga spelen (dussin, kolumner, rött/svart, udda/jämn och låg/hög) består racetrack-insatsfältet av de 37 numren (placerade i samma ordning som på hjulet) samt fyra specialspel. Specialspelen hittar du i mitten av ”kapplöpningsbanan”.

Fördelar med racetrack

Det bästa med roulette är kanske att man kan kombinera olika satsningar precis hur man vill. Det gör att man kan täcka stora delar av, eller hela, hjulet, om man så vill. Med roulette med racetrack kan du skapa vissa kombinationer av satsningar på ett enkelt sätt, eftersom du inte behöver placera ut marker manuellt på ett stort antal fält. Oavsett om du spelar på nätet eller på ett riktigt casino räcker det med att du placerar ut en marker på ett visst fält för att spela en stor mängd enskilda nummer.

Satsningsalternativ på roulette med racetrack

Runt kapplöpningsbanan ligger de 37 numren. Du kan här inte välja ett enskilt nummer. För det spelalternativet måste du välja de ordinarie insatsfälten. Du kan dock välja att spela upp till 19 enskilda nummer som ligger i direkt anslutning till varandra på roulettehjulet, så kallade neighbour-insatser. Du väljer själv hur många nummer som ska täckas. Det minsta antalet är tre (ett nummer till vänster och ett nummer till höger om det nummer du väljer). Om du till exempel väljer ”2” som neighbour-insats och du placerar din insats på nummer 34 så täcks totalt fem nummer, nämligen 27 och 6 (som ligger till vänster om nummer 34) samt 17 och 25 (som ligger till höger).

Spelalternativet ”Serie 5/8” innebär att du täcker 12 nummer med en insats av sex marker. Det åstadkoms genom en splitt mellan 5/8 (därav namnet), 10/11, 13/16, 23/24, 27/30 samt 33/36.

Med spelalternativet ”Serie 0/2/3” täcker du 17 nummer med en insats av nio marker. Två marker placeras på hörnet mellan 0, 2, 3 (därav namnet), och sedan placeras de övriga markerna på gränslinjerna mellan 14 olika nummer.

Spelalternativet ”Orphan” täcker tio nummer med sex marker. En marker placeras på nummer 1, medan de fem övriga markerna placeras på gränslinjerna mellan 6/9, 14/17, 17/20 och 31/34. Det innebär att insatsen på nummer 17 blir lika hög som på nummer 1.

Med alternativet ”Zero” placeras endast fyra marker ut. Alternativet omfattar tre splitinsatser (0/3, 12/15 och 32/25) och en straightinsats (nummer 26).

Please share this
Facebook
Twitter
LinkedIn