Splitta i blackjack

När ska man splitta i blackjack? När man får ett par i blackjack är det frestande att splitta korten och få två händer att spela, oavsett vilket par det handlar om. Denna ”strategi” är dock långt ifrån lönsam. Vissa par ska man alltid splitta, andra par ska absolut inte splittas. Vill man bli en framgångsrik blackjack-spelare lönar det sig verkligen att ha koll på oddsen och sannolikheterna för vinst vid splittning av par. Här får du en guide till när du ska splitta i blackjack. Memorera listan och se din bankrulle växa!

8-8, A-A

Par i åttor och par i Ess ska du alltid splitta, oavsett vilket eller vilka (om du spelar Double Exposure Blackjack) kort dealern visar. Det är alltid matematiskt korrekt att splitta dessa par.

2-2, 3-3, 7-7

Par i tvåor, treor och sjuor ska du splitta om dealerns kort är mellan 2 och 7. Om dealern har 8-10, ett klätt kort eller ett Ess är det bästa valet att ta ett kort till. Det kanske känns fel att ta kort på 14 (par i sjuor), men då ska du tänka på att dealern har en mängd kort som kan ge högre tal än 14.

6-6

Par i sexor ska splittas om dealerns kort ligger mellan 2 och 6. Om dealern har 7 eller högre är det bästa valet att ta kort. Här är principen alltså densamma som för par i sjuor.

9-9

Par i nior är en lite knepig kombination. Man kan lätt förledas att tänka att par i nior skulle vara utmärkt för en splitt, i alla lägen. Ska man alltid splitta par i åttor borde man väl ändå också alltid splitta par i nior? Detta resonemang stämmer till viss del. Om dealern visar ett kort mellan 2-6 och 8-9 är det alltid korrekt att splitta. Om dealern har 7, 10, ett klätt kort eller ett Ess är det bäst att stanna. Det finns några skolor inom blackjack som har en annorlunda syn på när man ska splitta vid par i nior, men den strategi som förespråkas i den här artikeln är den som allmänt ses som mest korrekt, rent matematiskt.

4-4, 5-5, 10-10

Hur är det då med de par som återstår? Jo, par i fyror, femmor och alla kort som är värda 10 bör aldrig splittas, oavsett vilket kort dealern visar. Precis som för par i nior finns några varianter på denna strategi, men vill man spela så strategiskt korrekt som möjligt ska dessa par inte splittas. Par i tior eller klädda kort ger ju 20 poäng och därmed en stor vinstchans. Får man par i fyror eller femmor ska man ta kort.

Please share this
Facebook
Twitter
LinkedIn